full

TRIESTE LİMANINDAKİ OFİSİNİZ VE PERSONELİNİZ

LİMAN HİZMETLERİ & ÇÖZÜMLER

İşimizde müşterinin yanında olmak şarttır. Bu nedenle liman işletmeciliği ile ilgili bir dizi ek hizmet sunmaktayız. İtalya ve yurtdışındaki liman ve demiryolu terminallerinde günlük operasyonlar için hazır bulunan uzman bir ekibimiz, hizmet sürecini hızlandırmayı amaçlayan bir dizi operasyon gerçekleştirmektedir. Farklı taşıma modlarını birleştirmemize olanak sağlayan, müşterilerimize uzun seyir esnasında limanda yükleme ve boşaltma imkanı veren liman hizmetlerimizle uzmanlaşarak fark yarattığımıza inanıyoruz. Bu aynı zamanda mallar için daha düşük hasar riski, daha az nakliye süresi ve daha düşük navlun maliyetleri anlamına gelmektedir.

Çeker ve Nakliye Hizmetleri

Yarı römorklarınızı çekmek için çeker sağlıyor; ulusal ve uluslararası teslimatlarınızı alıp teslim ediyoruz. Bu hizmet, rotayı farklı platformlar kullanarak bölmeyi ve intermodal taşımacılığın en iyisini yapmayı sağladığı için hem İtalyan hem de yabancı müşteriler tarafından tercih edilmektedir. Hem İtalya'da hem de yurtdışında konvansiyonel ürünlerden istisnai yüklere kadar kısmi yükler için çeker hizmetimiz vardır. İş emirlerinizi web sitemize bilgilerinizi bırakarak veya iletişim rehberimizi kullanarak bize ulaştırabilirsiniz.

Belge Yönetimi ve Dökümantasyon

Sevkiyat Öncesi / Sonrası dokümantasyonun yönetimi: Servis, hem sevkiyat hem de satış sonrası aşamalarında dokümantasyon yönetiminde kendi boyutunu bulur. Müşterinin yasal yükümlülükleri ve son tarihi ile ilgili uygun belgeleri sağlamak ve almak esastır.
Gümrük Depozitosu, Maliye ve KDV: malları depolamak gereği duyulduğunda ihtiyacınız olan Gümrük, Vergi ve KDV depozitonuzu biz temin ediyoruz. Öngörülen gümrük vergilerinin derhal ödenmesi, KDV ve özel tüketim vergilerinin yol açtığı olumsuz nakit akışının üstesinden gelmek bakımından verdiğimiz bu hizmet müşterilerimiz için çok değerli ve hızlı bir çözüm olmaktadır. Gümrük vergilerinin tahsisi, AB topraklarında serbest dolaşım için serbest bırakılması nedeniyle ertelenmiştir.

Temsilcilik Ofisi Hizmetleri

Temsilcilik hizmet dilimi , üçüncü taraflara mal ve hizmetlerinin satışı için aracılık hizmeti sunmak üzere kuruldu. Logeast kendi temsilcilik uygulamaları ve lojistik hizmetler bütünlüğü sağlayarak, geleneksel temsilcilik kurumlarının kalitesini yükselten kendi tarzını getirmiştir. Geleneksel temsilcilik anlayışı, daha düzenli, daha işlevsel ve daha ekonomik olabilmek için, dış pazarların yeni gerçekleri ile uyum sağlamak üzere değiştirildi.

Bağlama ve Sabitleme Hizmetleri

Güzergah uzun ve engebeli ise; bağlama ve sabitleme hizmeti özel taşımacılık ile bağlantılı olarak, standart yüklere ve müşteri ihtiyacına göre daha karmaşık yüklere uygulanabilir. Çeşitli yüklemeler ve taşımalar konusunda uzman ekibimizle, farklı tipte bağlamalar ile hizmet vermekteyiz.

Kargo Konsolidasyonu ve Nakliye

Konsolidasyon hizmeti sayesinde, gönderilerinizde yer alan süreçlerde hasarı, maliyetleri, yüksek riskleri ve uzun gecikmeleri önleyerek maliyetleri düşürebilir ve kısmi yüklerinizin verimliliğini artırabilirsiniz. İntermodal taşımacılığın günlük hayatı temsil ettiği durumlarda, gerektiğinde veya pratik ihtiyaçlar için malların nakliyesi, uygun personelin yanı sıra vinç, istif ve forklift yardımıyla yapılmaktadır. Biz farklı lojistik platformlara ve platformlardan aktarımlar yapabiliyoruz.

Biletleme Hizmetleri ve Transit Formaliteleri

Nakliye sırasında ve ithalat - ihracat sırasında yükleme ve boşaltma; bürokrasi ve evrak işlemleri formaliteler hızlı ve etkin bir şekilde takip edilmekte ve limanda sonuçlandırılmaktadır. İthalat ve Diğer hizmetlerimiz İhracat Gümrük işlemleri, RoRo biletleme, giriş ve çıkış, T1 Servisleri, Transit evrak takibi, Sigorta ve bu konudaki ödemelerin gerçekleştirilmesidir.